Productomschrijving

SenSura Click is het tweedelig opvangmateriaal met klikkoppeling voor extra zekerheid

  • Het opvangzakje wordt door een klikkoppelingssysteem stevig op de huidplak bevestigd. Met een hoorbare ‘klik’ wordt de veilige vergrendeling van het opvangzakje op de huidplak bevestigd.
  • Voordat het opvangzakje op zijn plaats wordt bevestigd, kan het in de gewenste positie worden gedraaid zonder het opvangzakje van de huidplak te verwijderen.
  • Het opvangzakje kan van de dubbellaagse SenSura-huidplak worden verwijderd, waardoor het zakje vaker vervangen kan worden dan de hechtende huidplak.

SenSura Click materialen kunnen worden gebruikt in combinatie met vlakke of convexe SenSura en SenSura Xpro huidplakken. Ze worden gebruikt met open, gesloten zakjes of urinestomazakjes. Het grote assortiment bestaat uit een aantal huidplakken met voorgestanste of op maat te maken openingen en met transparante of ondoorzichtige opvangzakjes van verschillende groottes.

Dubbellaagse SenSura huidplak, voor zekerheid en huidverzorging

De unieke SenSura huidplak heeft twee lagen en biedt zekerheid bij het dagelijks leven:

  • Beschermlaag - beschermt de huid tegen stoma-output
  • Huidbeschermende laag - houdt de huid gezond door overmatig vocht te absorberen

De SenSura Xpro huidplak biedt extra bescherming tegen agressieve output. Het product is geschikt voor mensen met een ileostoma of urinestoma die een output hebben waardoor de reguliere huidplak te snel afbreekt.

Convex light, voor stoma's die moeilijk te bereiken zijn

De SenSura huidplakken zijn geschikt voor gebruik met Convex light. De ovale vorm van de Convex light huidplak is bedoeld als ondersteuning bij stoma's die moeilijk te bereiken zijn, bijvoorbeeld een stoma die gelijk ligt met de huid, diepliggend is of in een huidplooi ligt. Het oefent lichte en gerichte druk uit op de huid rondom de stoma waardoor de stoma uitsteekt, om het risico op lekkage te verminderen. Vraag uw stomaverpleegkundige om meer informatie over Convex light.